Regulamin

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.Diamentowestudio.pl prowadzony jest przez firmę:

  PPU EKOGEO
  64-605 Wargowo 87A
  NIP: 7811020773
  REGON: 639611364
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Obornikach Nr ewidencyjny 8084

 2. sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Przed dokonaniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem transakcji.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Zamówienia prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez witrynę www.diamentowestudnio.pl, oraz pocztą elektroniczną: biuro@diamentowestudio.pl
 6. Zamówienia drogą telefoniczną wymagają potwierdzenia drogą elektroniczną.
 7. Wszelkiego rodzaju ustalenia telefoniczne wymagają potwierdzenia drogą elektroniczną.
 8. Informacje dotyczące stanu realizacji zamówienia są udzielne drogą elektroniczną.
 9. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
 10. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje dotyczące płatności, numeru konta terminu realizacji, informacje dotyczące wysyłki. Na etapie potwierdzania zamówienia można dokonać ewentualnej korekty błędnie podanych danych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być niemożliwe lub wiązać się z dodatkowymi kosztami (np. korekty podanego rozmiaru). Od chwili potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji.
 11. Przy składaniu zamówienia konieczne jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.
 12. W przypadku możliwości technicznych (w zależności od modelu pierścionków) możliwe jest zamówienie dodatkowej usługi graweru. Koszt tej usługi jest wyceniany każdorazowo indywidualnie.
 13. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od modelu i wybranego sposobu dostarczenia towaru i każdorazowo jest podany przy wyrobie. Zapis "termin realizacji" nie obejmuje czasu niezbędnego na doręczenie przesyłki przez kuriera.
 14. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub opcjonalnie faktura) jest dołączany do przesyłki. Jeśli zamiast paragonu fiskalnego życzą sobie Państwo fakturę VAT (np. na potrzeby firmy) informację taką należy zaznaczyć podczas składania zamówienia bądź też podać dane do faktury VAT w e-mailu niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Faktura wysyłana jest wtedy zamiast paragonu.
 15. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 16. Koszt wysyłki wliczony jest w cenę towaru.
 17. Zamawiający, w dniu nadania otrzymuje drogą elektroniczna nr listu przewozowego, dzięki któremu może śledzić losy przesyłki na stronie internetowej firmy kurierskiej.
 18. Każdy klient ma prawo zrezygnować z zakupu dokonanego w sklepie www.diamentowestudio.pl bez podania przyczyny, nawet jeśli towar jest zgodny z umową. Wystarczy, że produkt będzie posiadał niezerwaną metkę i w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru klient zgłosi drogą elektroniczną na adres biuro@diamentowestudio.pl fakt odstąpienia od umowy. W informacji zwrotnej klient otrzyma szczegółowe dane dotyczące zwrotu towaru. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.
 19. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest brak widocznych śladów użycia, brak uszkodzenia. Wyrób musi posiadać niezerwaną metkę. Zwracany wyrób będzie zapakowany w oryginalnym pudełku i dołączony będzie oryginalny certyfikat, oraz kopia dowodu zakupu (paragon, faktura). Przesyłka zwrotna będzie dostarczona do nas na koszt Klienta i nie będzie przesyłką za pobraniem (w takim przypadku przesyłka nie zostanie odebrana).
 20. Masy, barwy i czystości kamieni podane w ofercie są każdorazowo zgodne z prezentacją na stronie. Istnieje możliwość oprawy kamieni o innej barwie i czystości na wyraźne zlecenie klienta przesłane drogą elektroniczną po wcześniejszej wycenie przez Diamentowestudio i akceptacji tej wyceny przez Klienta. Wówczas to zamówienie jest przygotowywane na indywidualne zamówienie określone przez konsumenta
 21. Zgodnie z art. 10, ust. 3, pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 9 listopada 2012 roku, poz. 1225) przy sprzedaży na odległość informujemy, że wszystkie nasze wyroby wytworzone na życzenie klienta (wielkość kamieni, barwa kamieni, czystość kamieni, rodzaj kamieni, grawer) w złożonym przez niego zamówieniu są przygotowywane na indywidualne zamówienie określone przez konsumenta. Biorąc pod uwagę powyższe nie ma możliwości ich zwrotu.
 22. Każdy wyrób objęty jest roczną gwarancją realizowaną na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Reklamacji nie podlega masa wyrobu. Masa wyrobu zależy od wielu elementów (wykonania pierścionka, wybranego rozmiaru pierścionka) i ma charakter wyłącznie orientacyjny. Zmiany w masie występują zarówno na plus, jak i na minus, zaś odstępstwa od masy prezentowanej na stronie z reguły nie przekraczają 0.3 grama Masa wyrobu przy konkretnym modelu nie wpływa na jego cenę podaną w ofercie.
 23. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego (z winy klienta). Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 24. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia biżuterii z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.
 25. Warunkiem realizacji usług związanych z gwarancją jest dostarczenie wyrobu w oryginalnym pudełku, kopii paragonu/faktury, oraz kopii dołączonego do wyrobu certyfikatu.
 26. Jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek wady produktu, prosimy o kontakt drogą elektroniczną z dokładnym opisem. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo szczegółowe informacje odnośnie wysyłki wyrobu. Wyroby objęte są gwarancją door to door, a zatem w przypadku uzasadnionej reklamacji, nasz Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki.
 27. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniach powstałe z winy klienta.
 28. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 29. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zmianami). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 30. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 31. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby sprzedawcy.